mijn boeken

Meer informatie over Uitgeverij Het Punt kan u hier terugvinden.

Vergeving en vergelding

Soms vormen gebeurtenissen de aanleiding tot eeuwenlange vetes tussen families en leiden ze tot allerhande vergeldingen heen en weer. Soms zijn er binnen die families leden die hun hart openen voor elkaar zodat er een einde komt aan de reeks der vergeldingen en er een nieuw tijdperk aankomt: dat van de vergeving. In deel 5 van de reeks van De Boetemonnik wordt bewezen dat ook hier vergeving mogelijk was.

Prijs : €20

De queeste van Broeder Bernardus

Toch was het verhaal nog niet helemaal geschreven. De geest van de boetemonnik bleef zweven en was duidelijk niet zinnens om te verstillen vooraleer alles was verteld. Want dat was tot dusver nog niet zo. Er was immers nog heel veel gebeurd tussen het ogenblik van het drama met Ilde, de dodelijke confrontatie op De Maten en het moment dat de boetemonnik vele jaren later het aardse verruilde met het eeuwige. Daar in volstrekte eenzaamheid in zijn kille cel in de imposante abdij van het kleine Clervaux in Luxemburg. Soms gaat de pen pas slapen nadat de auteur er de laatste verhaalsprokkels letterlijk heeft uitgewrongen. Wellicht gaat de boetemonnik pas tot rust komen wanneer hij alles heeft kunnen toevertrouwen aan de geest van de auteur.

Prijs : €20

Laten we onze tranen delen

  “En dan voel je het leven wegglijden Voorbij de vreugde voorbij het lijden Het grote onbekende opent langzaam de deuren Wat komt zal komen staat dan te gebeuren En eenmaal van het aardse kleed ontdaan Breekt vanzelf de volgende fase aan…” © Marc Geyens

Prijs : €18

Vol liefde vol

Liefde is de saus waarmee alle leven wordt overgoten om schoonheid te laten groeien en bloeien. Liefde heeft vele kanten en kent vele facetten. Vertaalt zich in hartkloppingen die van verwondering tot bewondering leiden en blijvende waardering in hun zog meedragen. Liefde is gemakkelijk en liefde is moeilijk. Doet harten opbeuren om ze even plots te doen treuren. Straalt macht uit, maar gaat even zeer gebukt onder onmacht. Is van alle tijden en zal ook steeds blijven. Want Liefde is leven en leven zal er, onder welke vorm dan ook, eeuwig zijn. In dit boek trachten wij indrukken te geven van wat wij onder Liefde verstaan. Liefde in beeld en Liefde in woord. Liefde zoals het kan en Liefde zoals het hoort, of zou kunnen horen. Want Liefde luistert niet altijd naar de bevelen die wensen van het hart uitspreken.

Prijs : €18

De zoektocht van Michiel

Na het overlijden van de notarisdochter Ilde, verdwijnen ook Hendrik Janssen en de tweelingbroers de Schaever. Het drietal lijkt in mist te zijn opgegaan. Michiel, de jongere broer van Hendrik, gaat op zoek naar zijn broer. Hij trekt de wijde wereld in en is niet van plan alleen terug te keren, of op zijn minst te weten te komen wat er is gebeurd.

Prijs : €20

Poepke

In de lucht hangen veel windjes. Ze hebben allen een eigen naam. Eén van die windjes is héél bijzonder. Het heet 'Poepke'! Nieuwsgierig naar de wereld trekt Poepke op avontuur.

Prijs : €16

- 2021 - Een bloemlezing

-2021- EEN BLOEMLEZING is een soort “kalenderboek”. Er staan welgeteld 365 mijmeringen in die gaan over de dingen des levens. De dingen van alledag. Van vrolijk tot droef, van uitbundig tot stil-makend. Zaken om soms kort, soms wat langer bij stil te staan en te overpeinzen.

Prijs : €20

Opa toch!

Opa en oma hebben een goed leven achter de rug. Als oma sterft, blijft opa alleen achter. Alleen, maar niet eenzaam, want samen met zijn goede jeugdvriend Nolke, neemt hij zijn leven weer in handen. Nolke zorgt ervoor dat treurnis nooit de overhand haalt. Ze gaan samen op zoek naar een aangename invulling van hun oude dag. Een tocht die niet altijd even gemakkelijk verloopt, want soms duiken er hindernissen op. Slagen opa en Nolke erin om die te omzeilen of moeten ze zich neerleggen bij het onvermijdelijke: oud worden en ondergaan wat er van hen wordt verwacht…

Prijs : €18

Dansen met taal

“Dansen met taal” is een verzameling van 400 nooit eerder in boekvorm verschenen versjes en gedichtjes over het leven van alledag. De een keer luchtig en grappig, de andere keer al mijmerend. Ideaal om dagelijks zelf iets te lezen of iemand anders mee te verrassen. Onze schone Vlaamse taal een en al rijkdom, een mooi verhaal.

Prijs : €20

Loewis Het sprekende paard

Papa koopt een paard voor zijn 2 kinderen. Arne en Mart zijn niet blij als ze de oude knol zien waarmee papa thuiskomt. Maar Loewis is geen gewoon oud paard… Loewis is een wonderpaard! Lees je mee hoe dat komt? Illustraties zijn van Paul Geerts, 2e vader van Suske en Wiske. Het verhaal is van Marc Geyens, www.marcgeyens.be

Prijs : €15

Dromen van een nieuwe lente

Iemand die vertelt dat we een betere wereld moeten nalaten aan de volgende generaties, krijgt meestal gelijk. Iemand die vertelt dat hij of zij de wereld wil verbeteren wordt vaak vragend bekeken en beschouwd als een regelrechte dromer. Dit boek is mijn droom.

Prijs : €10

Een bank met zicht op zee

De meest ideale manier om mijmeringen en gedachten een eigen leefwereld te gunnen, leek me ze te kaderen in een blik op de eindeloosheid van de zee. De stille, haast berustende maar ook soms dreigende watermassa die deel uitmaakt van de oer-natuur en die ons, de mensheid, sowieso zal overleven. De zee die, als we willen luisteren, ons oneindige verhalen kan influisteren. Niet belerend of berispend, wel als een meevoelende moederkloek die ons duiding wil geven in ons bestaan. Aan ons om te luisteren en wel of niet haar wijze raad op te volgen.

Prijs : € 16

Het Geheim van de Boetemonnik

Genk 1870: niets lijkt de toekomst van de mooie Ilde en haar geliefde Hendrik in de weg te staan. Maar dat is zonder een Hasseltse notaris en zijn beide zonen gerekend. Kan de idylle standhouden of halen enkele complotten de bovenhand? Opglabbeek 2016: er duikt plots een manuscript op waarin een jarenlang mysterie grotendeels wordt ontrafeld. Enkele puzzelstukjes ontbreken nog. Wordt de hele waarheid naar boven gehaald en welke rol speelt de abdij van Clervaux hierin? Je kan het lezen in “Het geheim van de boetemonnik”, een verhaal vol liefde, hebzucht en drama.

Prijs : € 20

De memoires van een Notaris

'Het dak van mijn leven is gevuld met de pijn van bijtende eenzaamheid en ik kan alleen maar hopen dat de dood verlossing brengt.' Wat zette notaris de Schaever ertoe aan om zulke zwaarmoedige woorden neer te schrijven? Lees het in “De memoires van een notaris”, een boek dat verhaalt hoe een ogenschijnlijk normale en gezonde jongen evolueert naar een nietsontziende machtswellusteling die naar hartenlust bedriegt en manipuleert. Zal op latere leeftijd zijn geweten spreken, of is iedere kern van goedheid uit zijn geest en lichaam verdwenen?

Prijs : € 20

Het kruis van de oorlog

Tot voor enkele jaren stond er dichtbij de Oudsberg een houten kruis. Er prijkte een zwarte ijzeren plaat op en de voorbijganger kon, mits de nodige moeite, volgende witgeschilderde woorden lezen: Johannes-Paulus Dewulf °24.01.1923 Leuven +11.07.1941 Opglabbeek Niemand weet waar de plaat is en wie ze heeft verwijderd. Met het verdwijnen ervan, dreigt ook het bijhorende verhaal over een roofmoord op te gaan in de krater der vergetelheid, hetgeen zonde zou zijn. Daarom heb ik getracht de puzzel weer samen te leggen en het verhaal neer te schrijven van betreffende Johannes-Paulus. Wie was hij en wat was zijn levensverhaal? Ging het om één persoon of stond de naam voor twee personen? En werd de moord indertijd opgelost of pas nadien? …

Prijs : € 20

Het Ros Beiaard

Héél lang geleden, gebeurde er iets heel spannends in Dendermonde! Het gaat over een prachtig paard, het Ros Beiaard en over 4 sterke broers, de 4 Heemskinderen. Hun verhaal mogen we nooit vergeten. Lees jij ook mee over hun spannende avonturen? Meer info op: www.hetrosbeiaard.be

Prijs : 12

Snotbelleke

‘Tok, tok,’ dat is alles wat een kip zegt. Maar is ze daarom een dom dier? Neen hoor! Een kip heeft veel meer te vertellen. Lees mee in het verhaal van Snotbelleke. Je zal zien dat een kip een SUPERVOGEL is! “Snotbelleke” is het eerste verhaal dat Robin Dassen en Marc Geyens samen hebben gemaakt. Bezoek hun eigen websites: - Robin: www.robindassen.com - Marc: www.marcgeyens.be

Prijs : € 16

De taal van de wind

Als een eeuwige adem zoekt de wind zich een weg binnen het universum. Soms zacht en strelend, dan weer beukend met een ongeziene kracht. De wind is een natuurelement dat dingen in beweging zet. Onder zijn toeziend oog worden verhalen geboren en opgeslagen in het tijdloze archief van het leven. “De taal van de wind” is een verhaal over een mensenkind en een merel, dat zich afspeelt in de omgeving van Bergerven en de Oudsberg, natuurparels in het mooie Limburg. Het kind wordt volwassen en merels komen en gaan. Ze ervaren de dingen elk op hun eigen wijze maar worden bij momenten één in hun beleving…

Prijs : € 15