Home

Ieder van ons is uniek, heeft een eigen karakter. Hoe je leeft en hoe je schrijft.
Teksten die je achterlaat kunnen jezelf als erfgenamen van je gedachten en fantasie overleven en op die manier een stukje extra tijd opeisen.
Boeken zijn grafstenen die herinneren aan huidige en verleden levens.
Leven is een werkwoord dat wij zelf kleur kunnen geven door ons uniek zijn te volgen en te durven tonen boven de grijsheid van het alledaagse bestaan.

Ik leef en ik schrijf
en ik hoop dat ik daardoor
ietsjes langer blijf…