15 augustus 2020

V.R.E.D.E.

Door Marc Geyens

Verdraagzaamheid

Respect                              

Eerlijkheid

Discipline                           

Empathie

Vrede is een oud Germaans woord dat duidt op kalmte en rust en op afwezigheid van onenigheid en strijd. Mensen streven naar vrede om op een onbezorgde manier hun leven te kunnen leiden. Een vreedzame samenleving houdt zich nauwgezet aan bepaalde regels. Regels die, als ze worden gevolgd, nog nauwelijks als verplichtingen worden ervaren, maar veeleer worden aangevoeld als richtingwijzers naar een blijvend en gezond bestaan.

  • Verdraagzaamheid is de kunst om binnen bepaalde grenzen te aanvaarden hoe anderen denken en doen. Als individu moet men niet alles verdragen. Extreme ideeën en handelingen ondermijnen de verdraagzaamheid.
  • Respect is de kunst om een ander te waarderen. Dat kan omwille van velerlei redenen: omwille van wijsheid, intellect,  schoonheid, muzikale aanleg, houding in zijn algemeenheid, sportieve prestaties, … Vroeger leerden we om respect te hebben voor mensen met grijze haren. Tegenwoordig moet men meer dan ooit respect verdienen. Een stap in de goede richting?
  • Eerlijkheid is de gave om op een gezonde en correcte wijze uiting te geven aan zijn gedachten. Eerlijkheid staat voor oprechte duidelijkheid, ingegeven door een warm hart en een klare geest. De waarheid verbloemen staat de pure eerlijkheid in de weg.
  • Discipline vereist standvastigheid van karakter, is een aanhoudende levenshouding. Discipline staat open voor evolutie, voor verbetering, maar vormt geen belemmering op de persoonlijke vrijheid. Een gedisciplineerd persoon draagt normen en waarden hoog in het vaandel.
  • Empathie is meer dan een kunst of een gave. Het is een geschenk om anderen aan te voelen en in hun gedachten mee te leven. Empathie staat voor aanvoelen en begrip, voor medeleven en medelijden. Egoïsme is een van de voornaamste oorzaken die een empathisch vermogen in de weg staan.

V.R.E.D.E. helpt om de samenleving in blijvend goede banen te leiden. V.R.E.D.E. is een basis om met zichzelf en de anderen in vrede samen te leven.

Nu ik eraan denk… opmerkelijk toch hoe vrede en wrede op een en dezelfde wijze worden uitgesproken. Alhoewel ze o zo verschillend zijn. Liefst hou ik het bij vrede.